Års og konferanse 13. mai 2020 Stavanger- Utsatt på ubestemt tid, ny dato kommer

Konferansen vil foregå til sjøs om bord på Rødnes nye helelektriske komposittferge levert av Brødrene AA. Avgang fra Strandkaien i Stavanger kl 11.15 Turen vil gå innover Lysefjorden

Årsmøte arrangeres i forkant av konferansen, mens båten ligger til kai. Årsmøte- program og papirer sendes elektronisk til medlemsbedriftene i forkant.

 

Påmeldingsfrist: Utsatt på ubestemt tid

Koronasmitten

I forbindelse med koronasmitten har Regjeringen satt i verk de strengeste tiltakene i fredstid. Det er innført svært strenge restriksjoner blant annet på møter og reiser. NKF støtter det som gjennomføres fullt ut. Regjeringen viderefører alle tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge frem til over påske, til og med 13. april. Siden NKF årsmøte er opprinnelig planlagt 13 mai, har vi besluttet å utsette konferansen på ubestemt tid. Vi håper å kunne gjennomføre konferansen til høsten, og vil komme tilbake med ny dato så snart denne er klar.

Årets program

Klikk for å se programmet

KL. 10.00 - 11.00 ÅRSMØTE FOR NKF MEDLEMMER

KL. 11.00 – 11.10 Velkommen – NKF, Viggo Karlsen

KL. 11.10 – 11.20 Kapteinen informerer- Rødne

KL. 11.20 - 11.35 Bakgrunn for valg av ferger bygget i kompositt- Rødne, Lars Andre Rødne

KL. 11.40 - 12.00 Havvind i Norge, muligheter og utfordringer- UNITECH Energy Group AS, Gunnar Birkeland

KL. 12.00 – 13.00 LUNSJ

KL. 13.15 – 13.45 «Hjernens rolle i kommunikasjon på arbeidsplassen» Hjernen er sammensatt akkurat som kompositt. Men det er noen forskjeller også. I komposittmaterialet samvirker de ulike delene slik at helheten får bedre egenskaper enn grunnmaterialene hver for seg. I hjernen er det slik at de ulike delene ikke alltid samvirker til vårt eget og omgivelsenes beste. Lær mer, og bli inspirert til å ta ut ditt fulle potensiale! BI Stavanger- Ragnhild Wiik

KL. 13.45 – 14.05 The development and approval process of the first GRP carferry in Norway- Fireresistance - C-Dynamics, Knut Inge Edvardsen

KL. 14.10 – 14.30 “Microplastics – Facts, fiction and impact for the industry”- Norner, Thor Kamfjord

KL. 14.30 – 16.30 Bedriftsbesøk Comrod KL. 16.30 – 16.45 Samkomp – Sintef, Einar Hinrichsen

KL. 16.45 – 17.05 Sirkulærøkonomi og bærekraft 2020 – 2030 Norwegian Center of Circular Economy, Camilla Brox

KL. 17.10 - 17.25 Komposittgjenvinning 2.0,- Ragasco Hexagon, Irene Sæbøe

KL. 17.25 - 17.35 Automasjonsprosjekt – NKF, May Britt Hansen

KL. 17.40 - 18.00 Apertiff/mingling avslutning av konferansen