Års og medlemsmøte Norsk komposittforbund 2019

TIRSDAG 07. MAI OG ONSDAG 08.MAI 2019

Hotell Scandic Neptun, Bergen
scandichotels.no/bergencity

TIRSDAG 7. MAI

09.30-10.00 Registrering

10.00 – 10.10 Velkommen. Viggo Karlsen DIAB/NKF
10.10 – 10.50 The Seafood Innovation Cluster as
NCE- Bjørgulfur Havvardsson
10.50 –11.20 Nye tekniske krav til landbaserte oppdrettsanlegg
Fiskeridirektoratet v/Jon Pettersen
11.20- 11.40 Bransjens behov for kompetanse i fremtiden
Fagskolen Tinius Olsen- Kåre Særen
Norsk Industri-opplæring Kjetil Groa
11.40-12.40 Smart produksjon- det siste innen produksjonssystemer samt hvordan man kan gjøre eksisterende prosess smartere med ny teknologi (robotikk, AR, autonom logistikk etc)
Mechatronics Innovation Lab - Bernt Inge Øhrn/Svein-Inge Ringstad

12.45– 13.30 LUNSJ

13.30 – 14.00 Muligheter og utfordringer for kompositten i det sterkt voksende El-ferje markedet. Ingebjørn Aasheim
14.00 – 14.30 Sea Technology- Bygging av elbilferge i kompositt, Christian Carlson/Eivind Flister
14.30 – 14.50 Kaffepause
14.50 – 15.10 Nye løsninger for liming av kompositter/ Egget- Vidar Mundal
15.10 – 15.40 Samkomp, Einar Hinrichsen, Sintef
15.40 – 16.00 Oppdatering av pågående prosjekter innenfor broer og lukkede anlegg i kompositt
Fireco- Alf Jensen

16.00- 16.15 KAFFE Pause

16.15 - 16.45 Komposittgjenvinning 2.0
SINTEF - Rudie Sporen
16.45 - 17.00 NKF i sosiale medier
Norsk komposittforbund- May Britt Hansen

19.30 Festmiddag med prisutdeling

ONSDAG 08. mai

ÅRSMØTE NKF

09.00 – 10.00

1. Valg av møteleder og referent
2. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen
3. Årsberetning og regnskap med revisjonsberetning
4. Valg av styrets leder, styre, revisor og valgkomité
5, Redegjørelser og innkomne forslag.
6. Fastsettelse av kontingent
7. Budsjett for neste periode
8. Eventuelt

10.00-11.00 Utsjekk og avreise fra hotellet

12.00 Bedriftsbesøk, Lerøy (Bjørsvik)

For de som ankommer mandag 06.05.19 vil det bli mingling i hotellets bar Ludvig Vin & Champagnebar fra kl 20.00

Påmeldingsfrist 26 april 2019

Medlem

Firmanavn må skrives inn
Kontaktperson må skrives inn
Deltaker må skrives inn
Du må velge alternativ

Konferanseavgift

Alternativ 1

Helpensjon pr person 6-8 mai:
Pris NKF-medlem:
kr 5 400,-
Pris, ikke-medlem:
kr 5 900,-
Inkluderer:
2 netter i enkeltrom,konferanseavgift begge dager, frokost begge dager og lunsj tirsdag,
samt 3 retters festmiddag med drikke tirsdag kveld

Alternativ 2

Helpensjon pr person 7-8 mai:
Pris NKF-medlem:
kr 4200,-
Pris, ikke medlem:
kr 4 500,-
Inkluderer
1 natt i enkeltrom.
konferanseavgift begge dager, frokost og lunsj tirsdag samt 3 retters festmiddag med drikke tirsdag kveld

Alternativ 3

Dagpakke 7 mai
Pris NKF- medlem:
kr 950,-
Pris, ikke- medlem:
kr 1 200,-
Inkluderer konferanseavgift og lunsj tirsdag 07.05.19

Alternativ 4

Festmiddag, ikke boende:
kr 1 200,-

The form contains errors